Photos of this bike

  • APRILIA PEGASO STRADA (2006/56)
  • APRILIA PEGASO STRADA (2006/56)
  • APRILIA PEGASO STRADA (2006/56)
  • APRILIA PEGASO STRADA (2006/56)
  • APRILIA PEGASO STRADA (2006/56)
  • APRILIA PEGASO STRADA (2006/56)